Brandin

BrandMeBRANDIN פתחה פתרון חדש למיתוג עסקים קטנים, לעצמאיים ולבעלי מקצועות חופשיים. אנו זיהינו שלעתים קרובות עסקים אלה גורעים כמות משמעותית של לקוחות פוטנציאלים, מן הסיבות הבאות:
  • הלקוחות אינם מודעים לקיומו של העסק, מוצריו, שירותיו ואיכותו
  • זהות העסק ויתרונותיו מול מתחריו אינם ממוקדים וחדים
  • העדר שפה וחזות המבליטה את הייחוד העסקי
  • העדר שימוש אפקטיבי בתקשורת שיווקית מול קהלי היעד ובכללן חשיפה שווקית בשלל אפשרויות באינטרנט
BRANDME הינו תהליך ייעוצי ממוקד ומובנה בעל 5 שלבים מובחנים שתוצאתו הקניית חשיבה שווקית וכן, תכנית ויישום מיתוג עסקי במטרה להגדיל את כמות הפניות\הלקוחות לבית העסק.

להלן תרשים המתאר את מרכיבי המודל
:

  

BRANDME  הינו תהליך כולל וסדור, אך במקרים מסוימים ניתן להשתמש בייעוץ לחלק מן השלבים המוצעים, כמו גם לשלב מטעמכם את המעצב הגראפי במידה וקיים. הייעוץ מתבצע בבית הלקוח. העלות תותאם לתקציב בית העסק ולתכולת הפתרון שתסוכם עם הלקוח.
לפרטים נוספים ולתיאום פגישת הכרות ללא תשלום, ניתן לפנות לאריק אלבו, בעלים של BRANDIN.

  ליצירת קשר לחצו כאן
טוחן מדיה - בניית אתרים באינטרנט